Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: ETIK - I DESSA SVININFLUENSANS DAGAR...
Här svarar rabbinen på Halachiska frågor. Detta kan ske skriftligt och då lämnas till rabbinen eller muntligt på telefon.

Fråga: När det gäller att besöka en sjuk, föreligger ibland en situation där det finns fara för att besökaren får den sjukes åkomma. Vad är det rätta uppförandet i ett sådant fall?

Svar: Våra Talmudlärde har redan fastslagit att även om en besökare ådrar sig en sextiondedel av åkomman hos den han besöker, så är han ändå förpliktigad att besöka den sjuke. Den uppenbara slutsatsen är att när faran är större än denna obetydliga mängd så bortfaller denna plikt för att inte riskera smitta.

Även om man inte kan göra besöket personligen, har man fortfarande möjlighet att ringa den sjuke med uppmuntrande ord samt en förhoppning om snabb bättring.

Även om våra auktoriteter har reservationer om uppfyllandet av mitzvan att besöka de sjuka per telefon istället för ett personligt besök, finns det inga tvivel om att detta är det sätt som rekommenderas när verklig fara för livet föreligger.

Fråga: Ibland tillfrågas jag om att ansvara för något välgörenhetsprojekt som jag tycker utanför min kapacitet. Vad är det rätta förhållningssättet?

Svar: Det berättas om en förtroendevald för en synagoga någonstans i Israel som fick ett brev av sina medlemmar. Det var ett meddelande att denne var utfattig och snabbt behövde hjälp för att kunna föda sin familj.

Eftersom den förtroendevalde inte var en av de aktiva i församlingens välgörenhetskassa, överraskades han av att en sådan vädjan gjordes till honom. Oavsett detta beslöt han sig för att hjälpa till. Hans första möjlighet kom strax efter när en nyanländ från USA kom förbi. Han räckte honom det undertecknade brevet och bad om hjälp. Efter att ha sett vem undertecknaren var, lovade den nyanlände att komma tillbaka med ett svar inom några dagar.

Så blev det också, bara ett par dagar senare räckte han den förtroendevalde ett kuvert med en stor summa pengar och gav följande förklaring:
”Som nykomling till detta land har jag stött på de vanliga svårigheterna som möter en immigrant. Den person som gav dig brevet var den person som ansträngt sig till det yttersta för att hjälpa mig och min familj på så många sätt att kunna bosätta oss här. Jag har en stor tacksamhetsskuld till honom och ser detta som ett tillfälle sänt från himlen att återbetala denna skuld”.

Källa. Ohr Somayach/Ethics