Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

TILLSAMMANS IGEN
Av David Daman - översättning ur tidskriften Hamishpacha, 1 Av 5769

Det var allt annat än ett rutinsamtal för Rav Avraham Shmuel Gross, överhuvud för Belz kollel i Antwerpen, Belgien. På ett ögonblick, framkallade rösten på andra sidan telefonlinjen minnen sedan sjuttio år tillbaka, till hans år som bochur i Belz, Galizien.

Rav Avraham Shmuel vara bara 18 år när han tvingades fly till Belz från sitt födelseland Ungern, genom att ta sig över gränsen med ett förfalskat pass. Där fick han veta att han var besläktad med Belzer Rebbe, och under beskydd av Rebben, Reb Aharon, ztz’l, fördjupade han sig i Torastuder. Hans Chavrusa var en pojke som hette Shmuel Mikulinzer från Ungvar, i västra Ukraina. De studerade Masechet Gittin tillsammans.

Dessa goda tider räckte inte länge. Tyskarna invaderade området, Rav Avraham Shmuel förlorade sin familj under kriget, och överlevde med nöd och näppe förintelsen själv. Efter kriget, tog han sig till Antwerpen, där han snabbt blev en stöttepelarna i Belz församling och grundade flera institutioner. Han tänkte ofta på Reb Shmuel och gjorde många försök att kontakta honom, men till ingen nytta. ”Han måste ha dött i Förintelsen”, tänkte han.

Fram till i mitten av juli i år, då en medlem i judiska församlingen i Belgien besökte Stockholm, Sverige, och kom till den lokala shulen för tidigt för Shacharis. Medan han väntade på att gaben skulle anlända, började turisten tala med en av gudstjänstdeltagarna som också hade kommit tidigt, en äldre man med accent.

Mannen berättade för turisten om sin ungdom och sin gamla chavrusa Avraham Shmuel i staden Belz. Belgaren berättade med rörelse att Rav Avraham Shmuel var i livet och mådde bra i Antwerpen; ett telefonsamtal arrangerades med hast, och båda männen grät. De gamla vännerna utbytte minnen om de gamla goda tiderna och förundrades över hur de båda valt samma yrke efter Förintelsen. Rav Avraham Shmuel hade öppnat ett kosher bageri i Antwerpen och Reb Shmuel hade gjort samma sak i Stockholm.

De gamla vännerna skulle vilja träffas ansikte-mot-ansikte, men deras höga ålder gör ett sådant möte till en logistisk utmaning. En återförening skulle med säkerhet vitalisera båda männen, avkomlingar till en av de största chassidiska dynastierna. Och Rav Avraham Shmuel, vid sin höga ålder, är en av mest pålitliga och originella källorna Toravärlden har som minns det ursprungliga ”Huset” Belz ära och berömmelse.


Rebben av Belz nu


Sam Mikulinzer då