Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

ANTIPATRUS
Av Rabbi Mendel Weinbach, Ohr Somayach

Öster om Petach Tikva, och väster om Kar Qasim och Rosh HaAyin, finns en kulle kallad Antipatrus, vid vars fot floden Yarkon, som flyter genom Tel Aviv till Medelhavet, har sin källa. Detta är platsen för det stora slaget mellan Kohen Gadol Shimon Hatzaddik och Alexander den store.

Den mackedoniska konungen ledde sin armé till Jerusalem där han planerade att förstöra Templet. Hans marsch blev dock genskjuten av översteprästen som hade marscherat hela natten för att möta honom. När han såg Shimon Hatzaddik steg han ner från sin stridsvagn. lade sig raklång framför honom, och förklarade att det han såg framför sig var den syn som åtföljde honom i alla hans strider.

Antipatrus ,även känt som Tel Afek, har tjänstgjort som fort och en viktigt strategisk punkt i strider mellan egyptier, israeliter och filistéer under bronstiden, till dess den föföll i ruiner och återuppbyggdes av Herodes. Staden som Herodes byggde förstördes i ett jordskalv år 363. Den användes senare som ett fort av korsfararna, araberna och turkarna och var känd som Majdal Yaba.


Antipatrus