Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

HAR GERISIM OCH HAR EVAL
Av Rabbi Mendel Weinbach, Ohr Somayach

”När Herren, din G-d, för dig in i det land som du skall ta i besittning skall du uttala välsignelsen på Gerisimberget och förbannelsen på Evalberget.” (5MB11:29).

Denna befallning uppfylldes av det judiska folket på följande sätt: Sex stammar stod på ena berget och sex stammar på det andra. Mellan dem stod den Heliga Arken och kohanims och leviternas äldste. De senare vände sig mot Har Gerizim och uttalade orden från Toran i form av en välsignelse över de som lyder detta speciella påbud. Hela folket svarade ”Amen”. Sedan vände de sig om med ansiktet mot Har Eval, och upprepade samma befallning i form av en förbannelse över de som inte åtlydde påbudet, och alla svarade ”Amen”.

Vi ser av det sätt som välsignelserna och förbannelserna uttalades en lärdom för hela det folk som gick in i det förlovade landet. En person kan uppföra sig på ett sätt som förtjänar en välsignelse, men om han vänder sig bort från sitt ansvar, om så bara för ett ögonblick, kan detta leda till motsatsen.


Har Gerisim och Har Eval