Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

PIRKEI AVOT 5:13-16
5:13 Det finns fyra slags människor.
Den som säger, mitt är ditt och ditt är mitt; detta är de obildades sätt.
Den som säger: Mitt är mitt och ditt är ditt; detta är de medelmåttigas sätt.
Men somliga säger: Så var Sodoms sätt.
Den som säger: mitt är ditt är ditt; han är from.
Den som säger: ditt är mitt och mitt är mitt; han är ond.

5:14 Det finns fyra slags sinnelag.
Den som är lätt att förtörna, men lätt att blidka - hans fel uppvägs av hans förtjänst.
Den som är svår att förtörna och svår att blidka - hans förtjänst uppvägs av hans fel.
Den som är svår att förtörna och lätt att blidka - han är from.
Den som lätt att förtörna och svår att blidka - han är ond.

5:15 Det finns fyra slags lärjungar.
Den som uppfattar lätt och glömmer lätt - hans förtjänst uppvägs av hans fel.
Den som inte uppfattar lätt, men inte heller glömmer lätt - hans fel uppvägs av hans förtjänst.
Den som uppfattar lätt och inte glömmer lätt - det är en god lott.
Den som inte uppfattar lätt och glömmer lätt - det är en dålig lott.

5:16 Det finns fyra slags sinnelag, då det gäller att giva rättvist stöd åt de fattiga.
Den som vill giva själv, men som icke vill att andra skall giva - han har ett ont öga för det som hör de andra till.
Den som vill, att andra skall giva, men att icke han själv skall giva - han har ett ont öga för det, som hör honom till.
Den som vill giva själv och vill att andra skall giva - han är from.
Den som icke vill giva själv och som icke vill, att andra skall giva - han är ond.