Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

TABORBERGET
Av Rabbi Mendel Weinbach, Ohr Somayach

När profetissan Debora i G-ds namn anmodade Barak ben Avinoam att samla de tusentals soldaterna från Naftalis och Zebulons stammar, för att befria Israel från det kananitiska förtrycket, instruerade hon honom att konfrontera, de mäktiga styrkorna ledda av Sisera, vid Taborberget, Det var på detta imponerande berg i norra Eretz Jisrael som G-d lät det de underlägsna och utarmade israelitiska styrkorna vinna en mirakulös seger över sina fiender. (Domarb 4:6-15).

Eftersom detta var förutbestämt att bli platsen för ett stort mirakel, bad Taborberget att Toran skulle ges till det judiska folket på toppen av berget. Denna begäran tillbakavisades, säger Midrash (Bereshit Raba 89:1), eftersom man hade tillbett avgudar på denna plats.

Vid den yttersta dagen kommer Taborberget ändå att återfå sin ära eftersom G-d kommer att föra samman Taborberget med Sinaiberget och Karmelberget och däruppå bygga Beit Hamikdash. (Midrash Tanchuma 36:6).


Taborberget