Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

TELZ STONE - KIRJAT JEARIM

Tre namn och tidsperioder har sin anknytning till denna stad strax utanför Jerusalem. Kirjat Jearim är den plats till vilken den Heliga Arken fördes efter den filisteiska fångenskapen (1 Samuelsb 7:1-2) och där den förblev i 20 år fram till dess den fördes till Jerusalem av kung David (1 Krönikeb. 13:5-8).

Nära denna bibliska plats ligger en stad som grundades av ledarna för Jeshivat Telz, som flyttades över från Litauen till Cleveland, tack vare generositeten hos den store filantropen Irving Stone.

Telz Stone är ett religiöst samhälle med många invånare frän USA och Sydafrika, och med många religiösa institutioner samt ett välkänt Beit Hachlama konvalescenshem för nyblivna mödrar.


Beit Midrash i Kirjat Jearim