Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

KINNERET
Av Rabbi Mendel Weinbach, Ohr Somayach

Denna sjö kallas som i andra sammanhang kallas Galileeiska sjön och Tiberiassjön, har en form av en harpa. Denna sjö är en av de vackraste platserna i Eretz Jisrael och en av de viktigaste källorna till färskvatten och fisk.

Det finns de som säger att själva namnet kommer av dess likhet med en harpa (det hebreiska ordet är ”kinor”), antingen på grund av sin form eller på grund av vågornas melodiska ljud.

Belägen 212 meter lägre än Medelhavet, är denna sjö 21 km lång, 13 km på bredaste ställer och har en omkrets på 53 km.

Omgivningens skönhet och möjligheterna till bad och utfärder med båt har gjort området vid Kinneret till en populär semesterort för så väl israeliska medborgare som turister från utlandet. Staden Tiveria (Tiberias) är den viktigaste staden i området och även platsen för många berömda gravar.


Kinneret - Genesaret