Judiskt liv / Shacharit

Lyssna på Shacharit, del 1
Lyssna på Shacharit, del 2
Lyssna på Shacharit, del 3

Shacharit är den dagliga morgonbönen, som grundlades av Abraham. Han brukade be till G-d varje morgon och lärde sina barn och barnbarn att göra detsamma.

Shacharit innehåller följande delar:

1. Lovprisande
Gudstjänsten börjar med P'sukei D'Zimra, "lovprisande verser". De består främst av kapitel ur Tehillim (psalmerna) som beskriver G-ds storhet och hans inblandning i världen.
2. Shema
Shema är den mest centrala bönen i hela den judiska liturgin. De allra flesta judar kan den första raden utantill, "Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad". Första versen följs av tre paragrafer tagna direkt ur Torahn och beskriver hur en jude förväntas interagera med G-d och vice versa.
3. Amidah
Amidah är huvudpunkten i alla de tre dagliga gudstjänsterna. Under tiden då Templet stod i Jerusalem bestod tefillah endast av Amidah. Ordet "Amidah" betyder "stående". Bönen är en serie av 12 uppmaningar till G-d som läses tyst och stående, introducerade av tre lovprisande av G-d och tre tacksägelser. I och med de 18 olika delarna kallas bönen också Shmoneh Esre, vilket betyder 18 på hebreiska (även om Amidah egentligen består av 19 delar eftersom en del lades till senare).
a) Abrahams sköld
b) Återuppståndelse av de döda
c) G-ds helighet
d) Klart tänkande
e) Ånger
f) Förlåtelse
g) Frigörelse
h) Hälsa
i) Bra väder
j) Samling ur exilen
k) Rättvisa
l) Våra fiender
m) Goda saker till goda människor
n) Återuppbyggandet av Jerusalem
o) Återinstallation av Davids dynasti
p) Mottagande av bönerna
q) Templets offer
r) Mästaren i våra liv
s) Fred
4. Avslutning
Gudstjänsten avslutas med Tachanun och ett antal andra böner, bl.a. Ein Keloheinu och Aleinu. På måndagar, torsdagar och vissa andra speciella dagar, t.ex. Rosh Chodesh och Chanukah, tas Toran fram och en kort sektion av veckans avsnitt läses. Det hela avslutas med en speciell sång för dagen som leviterna brukade sjunga varje dag i Templet.

Lyssna på Kabbalat Shabbat