Utbildning & ShiurimHebbe-lek
Barn som går i årskurs 0, 1, 2 eller 3 är välkomna att träna hebreiska med Adat Jeschurun. Vi erbjuder två grupper: dels för de barn som redan talar hebreiska och dels för de som inte gör det. De hebreisktalande barnen fokuserar på att läsa och skriva, medan de som ännu inte talar språket lär sig alfabetet, ord och fraser. All undervisning sker på ett roligt och engagerande sätt, utefter barnens ålder. Hebbe-lek hålls två gånger i veckan, tisdag- och torsdag-eftermiddagar. Lärare är Jelena Rosenzweig och Anat Samuelsson. Mer info: hebbelek@gmail.com.

Women's Spiritual Spa
Intressanta och mysiga träffar för kvinnor. Ett samarbete mellan Adat Jeschurun och Chabad.
Mer infomration om kommande event finner du här!