Välkommen till Adat Jeschurun!


Adat Jeschurun

Adat Jeschurun är en traditionell synagoga som startade sin verksamhet 1940. Synagogans inredning är av stort kulturhistoriskt värde. Varje dag hålls G-dstjänst och serveras frukost. Det judiska årets högtider firas med stora och ambitiösa evenemang. Varje vecka hålls verksamhet för barn och det anordnas utbildning av olika slag. Adat Jeschuruns mål är att erbjuda en trevlig och givande gemenskap, baserad på judiska värden, för alla åldrar.Vår Rabbin


Rabbin Amram Maccabi


Namn: Rabbin Amram Maccabi
Ålder: 32 år
Född: Israel Fru: Aviva Maccabi
Barn: 4 barn, yngsta nyfödd och äldsta 7 år gammal
Utbildning: Smicha från Yeshivat Beit El i Israel och har därefter även gått praktisk rabbinutbildning på Strauss Amiel Institute med inriktning mot arbete för församlingar i diasporan. Utöver sin rabbinutbildning har Rabbi Maccabi en B.A. i 'Technology Management and Marketing' från Jerusalem College of Technology och han har arbetat som konsult för israeliska företag.Mikvah

Den 1 april 2016 stängdes församlingens mikvah för gott och en byggs som förväntas vara klart inom en snar framid. För uppdaterad infomration kontakta Judiska Församlingen i Stockholm Församlingsmedlemmar som behöver uppsöka mikvah för taharat ha-mishpacha får under tiden vända sig till församlingarnas mikvaot i Göteborg eller Helsingfors. Judiska församlingen kommer att ersätta rimliga reseutlägg (max 1 000 kronor för resekostnader till Göteborg eller Helsingfors). Mot uppvisande av kvitto kan utläggsblankett rekvireras hos john.gradowski@jfst.se.

Glöm inte att om vädret tillåter kan en naturlig vattenkälla, som t ex en insjö eller t o m Östersjön, användas som mikva (ma’ayan).